Vaktparader

tillbaka

Vaktparaderna som hålls under sommarmånaderna i Helsingfors är spektakulära händelser som baserar sig på flera hundra år gamla militära traditioner.
Benämningen vaktparad betyder idag en högtidlig uppvisning med militärmusik, marscherande soldater och ett vaktbyte vid Helsingfors högvakt intill Presidentens slott.

Vaktparadens historia går mer än 250 år bakåt till tiden då Finland var en del av Sverige. Högvakten fanns på det nuvarande Senatstorget och vaktavdelningarna marscherade dit från sina egen kasern. Under autonomin varade ett vaktskift vanligtvis i 24 timmar och byte av vaktavdelning kallades redan då för vaktparad.
Vaktparaderna fastställdes i slutet av maj 1919 och har varit en oavbruten militär tradition sedan dess, med en paus först under Fortsättningskriget 1941–1942 och sommaren 2020 på grund av koronapandemin.

Detta år är början på det 267:te året av denna tradition med vaktparader. Alla militärmusikkårer i Finland deltar i vaktparaden i tur och ordning. Sommaren 2022 börjar vaktparaderna från Senatstorget klockan 12:20 med underhållningsmusik, mönstermarscher och vapenextrakt. Efter Helsingfors Domkyrkas klockringning kl 12.30 fortsätter paraden i takt med marschmusik runt Havis Amanda statyn och längs med Salutorget till Helsingfors högvakt. Efter vaktbytet vid Högvakten marscherar i tur varande militärmusikåren och vaktavdelningen längs med via Norra Esplanaden tillbaka till Senatstorget där paraden avslutas. Efter paraden uppträder militärmusikkåren i en MIL-Espa-konsert på Espens Estrad.

Se evenemangskartan här.

Fritt inträde! – Välkommen!

Vaktparader

Vaktparad: Gardets musikkår Uusimaa Gardets musikkår
24 maj

Vaktparad: Gardets musikkår

Gardets musikkår

Senatstorget, Helsingfors

Gratis evenemang!

12:30

Vaktparaden: Dragonmusikkåren Uusimaa Dragonmusikkåren
31 maj

Vaktparaden: Dragonmusikkåren

Dragonmusikkåren

Senatstorget, Helsingfors

Gratis evenemang!

12:30

Vaktparad: Lapplands militärmusikkår Uusimaa Lapplands militärmusikkår
07 juni

Vaktparad: Lapplands militärmusikkår

Lapplands militärmusikkår

Senatstorget, Helsingfors

Gratis evenemang!

12:30

Vaktparad: Flottans musikkår Uusimaa Flottans musikkår
12 juli

Vaktparad: Flottans musikkår

Flottans musikkår

Senatstorget, Helsingfors

Gratis evenemang!

12:30

Vaktparaden: Dragonmusikkåren Uusimaa Dragonmusikkåren
09 augusti

Vaktparaden: Dragonmusikkåren

Dragonmusikkåren

Senatstorget, Helsingfors

Gratis evenemang!

12:30