Bästa vänner av militärmusik,

även i år syns det internationella samarbetet i våra produktioner då finländsk militärmusikalisk bravur ska få höras och ses i Sverige, Schweiz och Nederländerna. På sommaren får vi tillfälle att njuta av internationella Hamina Tattoo där förutom de imponerande figurativa marscherna evenemangets varmhjärtade gårdskonserter erbjuder publiken på unika och oförglömliga upplevelser. Hamina Tattoo med temat nordlig dimension är i år historiskt i och med att Finland är ett nytt medlemsland i Nato – detta gör evenemanget än mer intressant för såväl artister som publik. Förutom imponerande internationella artister får vi åter njuta av finländskt toppkunnande inom militärmusik och figurativ marsch. 

Förutom de internationella projekten syns och hörs våra musikkårer i hemlandet på många olika orter. Helsingforssommaren upplivas av vaktparaderna och MIL-Espa-konserterna. Försvarsmaktens MILjazz-sommarturné bjuder sin publik upp till dans med sin energiska musik på utomhuskonserter på åtta orter. Vi får också njuta av den finländska musikens levande legend, Pepe Willberg, då han uppträder som solist för Flottans musikår och Dragonmusikkåren med en heltäckande repertoar från evergreen-klassiker till stycken från det nya Saimaa-albumet.

En av styrkorna hos våra militärmusikkårer kännetecknas av en mångsidighet som möjliggör att repertoaren byggs upp så att varje åhörare kan hitta något tilltalande. Vår kommande konsertproduktion bjuder våra åhörare på musik från klassisk blåsmusik till big band-jazz och från Atso Almilas altsaxofonkonsert till Henry Mancinis mest älskade filmklassiker. Militärmusikkårernas konsertkalender som finns på nätet presenterar alla kommande konserter av våra sex musikkårer. Jag rekommenderar att du bekantar dig med verksamheten hos våra musikkårer och aktuella evenemang via kanaler på sociala medier.

Vi ses på kommande konserter!

Timo Kotilainen

Försvarsmaktens överkapellmästare, musikkommendör