Bästa vänner av militärmusik,

Vi har än en gång satt ihop en konsertkalender som är mångsidig och intressant. Våra sex militärmusikkårer väntar nu otåligt runt om i landet på att få träffa er igen, bästa publik. I nuläget måste vi dock vara förberedda på förändringar och därför är konsertkalendern inte spikad i sten. Förra våren flyttade vi en stor del av vår verksamhet till sociala medier. Till vår glädje upptäckte vi att vi kan nå er också via nätet och att vi även hittade ny publik. Detta kommer vi att fortsätta med, nu och i framtiden, vid sidan av våra konserter.

De största händelserna inom militärmusiken är Försvarsmaktens sommarturné 2021 och Hamina Tattoo, som i år kommer att genomföras med finländska krafter.

Välkomna till våra evenemang!

Pasi-Heikki Mikkola

Försvarsmaktens överkapellmästare, Musiköverstelöjtnant