07 maj

Hyvää ja kaunista – Åbo

tillbaka
17:00

Turku, Logomo, Teatro-sali

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs Hyvää ja kaunista-konserter är här igen. För musiken står
som vanligt Värnpliktsmusikkårens underhålls- och stråkorkester som består av årskullens mest
begåvade musiker. Vi bjuder på finsk pop- och rockmusik ända från 60-talet och fram till idag.

Värnpliktsmusikkårens stråkorkester är Finlands enda militära stråkensemble och den är känd för
såväl klassisk musik som underhållningsmusik. Underhållningsorkestern å sin sida bjuder, precis
som namnet anger, på underhållning och energi.

Välkommen med för att lyssna till gamla och nya klassiker som framförs av årskullens mest
begåvade musiker.

Plats

Logomo, 20100, Turku.