Laivaston soittokunta
27 april

Veterandagens konsert

tillbaka
13:00

Konserthus, Åbo

Flottans musikkår
Juha Ketola, kapellmästare
Musikgymnasiet Puolalanmäen musiikkilukios körer Chorus Iuvenalis och Chorus
Iucundus
Timo Lehtovaara, körledare

Ti 27.4.2022 kl. 13
Konserthuset, Åbo

För att hedra veterandagen arrangerar Åbo stad en gratiskonsert i Åbo konserthus. Vid
konserten uppträder Flottans musikkår under ledning av Juha Ketola samt körerna Chorus
Iuvenalis och Chorus Iucundus från musikgymnasiet Puolalanmäen lukio under ledning av Timo
Lehtovaara.

Plats

Konserttitalo, 20100, Turku.

Muita konsertteja

Juleklockor – Åbo Varsinais-Suomi Flottans musikkår
07 december

Juleklockor – Åbo

Flottans musikkår

Åbo domkyrka

Gratis inträde!

19:00