05 oktober

Ekon från högkvartersstaden

tillbaka

Dragonmusikkåren

19:00

Lappeenrantasalen
Villimiehenkatu 1, 53100 Villmanstrand

Biljetter från 20 €

Konserten är överkapellmästare Pasi-Heikki Mikkolas avskedskonsert i och med att han i
början av året övergår till reserven. Konserten bjuder på marscher som Mikkola
komponerat och underhållningsmusik som han arrangerat. Sångsolist är Milana Misic som
framför sin mor Laila Kinnunens mest kända sånger.

Biljetter från 20 €

Förköp hos: Asiakaspalvelukeskus Winkki, Lippupistes försäljningsställen

I Winkki en timme före konserten

Kapellmästare
Musiköverstelöjtnant Pasi-Heikki Mikkola

Plats

Villimiehenkatu 1, 53100, Lappeenranta.

Muita konsertteja

Ekon från högkvartersstaden Etelä-Savo Dragonmusikkåren
06 oktober

Ekon från högkvartersstaden

Dragonmusikkåren

Mikaeli konserthus
Sointukatu 1, 50100 S:t Michel

Biljetter från 20 €

19:00

SAIMAA II – I takt marsch! Pohjois-Karjala Dragonmusikkåren
22 november

SAIMAA II – I takt marsch!

Dragonmusikkåren

Careliasalen
Yliopistokatu 4, 80100 Joensuu

Biljetter från 20 €

19:00

SAIMAA II – I takt marsch! Etelä-Savo Dragonmusikkåren
23 november

SAIMAA II – I takt marsch!

Dragonmusikkåren

Mikaeli konserthus
Sointukatu 1, 50100 S:t Michel

Biljetter från 20 €

19:00

SAIMAA II – I takt marsch! Etelä-Karjala Dragonmusikkåren
24 november

SAIMAA II – I takt marsch!

Rakuunasoittokunta

Lappeenrantasalen
Villimiehenkatu 1, 53100 Villmanstrand

Biljetter från 20 €

19:00

Fosterländsk afton Etelä-Karjala Dragonmusikkåren
03 december

Fosterländsk afton

Dragonmusikkåren

Lappee Maria kyrka
Valtakatu 35, 53100 Villmanstrand

Fritt inträde, programblad 10 €

19:00

De vackraste julsångerna Etelä-Karjala Dragonmusikkåren
17 december

De vackraste julsångerna

Dragonmusikkåren

Lappee Maria kyrka
Valtakatu 35, 53100 Villmanstrand

Fritt inträde!

16:00