Militärmusikfestivalen Hamina Tattoo

tillbaka

Det internationella Hamina Tattoo evenemanget har formats till en traditionell militärmusikfestival längs med åren. Den historiska fästningsstaden Hamina utgör en strålande omgivning. Under Tattoo veckan fylls stadens gator och parker av publiken som får njuta av konserter, paraden och de fantastiska Marsch shows som militärorkestrarna framför.

Nästa Hamina Tattoo arrangeras 11.-16.7.2022. Närmare information hittar du på Hamina Tattoos webbplats: https://www.hamina.fi/tattoo/