11 april

INSTÄLLT: Finlandia Björneborg

tillbaka
17:00

Björneborg, Keski-Pori kyrka

Fritt inträde!

På Försvarsmaktens värnpliktsmusikkårs populära Finlandiaturné får vi höra hur Finlands morgon gryr.

Under turnén framför skickliga beväringsmusiker fosterländska klassiker, från titelverket Finlandia och andra verk av Jean Sibelius till musik av andra legendariska finländska tonsättare.

Värnpliktsmusikkårens symfoniska blåsorkester, d.v.s. Konsertmusikkåren ackompanjerar baryton Kristian Lindroos som är solist under turnén. Lindroos som har framträtt både i Finland och på andra håll i Europa har själv en bakgrund som beväringsmusiker och han är bland annat känd som vinnare i Villmanstrands sångtävling 2016.

Musikpremiärlöjtnant Juhani Valtasalmi och musikpremiärlöjtnant Risto Sojakka fungerar som kapellmästare under turnén.

Fritt inträde!

Plats

Keski-Porin kirkko, 28100, Pori.