13 mars

Högtid till minnet av vinterkrigets slut

tillbaka

Kaukametsäsalen, Kajana

Lapplands militärmusikkår hedrar minnet av vinterkrigets slut. Konserten bjuder på fosterländsk musik som berör.

Plats

Kaukametsän sali, 87200.