05 oktober

Ekon från högkvartersstaden

tillbaka

Dragonmusikkåren

19:00

Lappeenrantasalen
Villimiehenkatu 1, 53100 Villmanstrand

Biljetter från 20 €

Konserten är överkapellmästare Pasi-Heikki Mikkolas avskedskonsert i och med att han i
början av året övergår till reserven. Konserten bjuder på marscher som Mikkola
komponerat och underhållningsmusik som han arrangerat. Sångsolist är Milana Misic som
framför sin mor Laila Kinnunens mest kända sånger.

Biljetter från 20 €

Förköp hos: Asiakaspalvelukeskus Winkki, Lippupistes försäljningsställen

I Winkki en timme före konserten

Kapellmästare
Musiköverstelöjtnant Pasi-Heikki Mikkola

Plats

Villimiehenkatu 1, 53100, Lappeenranta.