06 oktober

Ekon från högkvartersstaden

tillbaka

Dragonmusikkåren

19:00

Mikaeli konserthus
Sointukatu 1, 50100 S:t Michel

Biljetter från 20 €

Kapellmästare är musiköverstelöjtnant Pasi-Heikki Mikkola
Konserten är överkapellmästare Pasi-Heikki Mikkolas avskedskonsert i och med att han i
början av året övergår till reserven. Konserten bjuder på marscher som Mikkola
komponerat och underhållningsmusik som han arrangerat. Sångsolist är Milana Misic som
framför sin mor Laila Kinnunens mest kända sånger.

Biljetter från 20 €

Förköp hos: Mikaelis biljettförsäljning, Lippupistes försäljningsställen

Vid entrén en timme före konserten

Kapellmästare
Musiköverstelöjtnant Pasi-Heikki Mikkola

Plats

Sointukatu 1, 50100, Mikkeli.