20 april

BLÅVITA TONER

tillbaka
19:00

Lappee Maria kyrka

Fritt inträde, programblad 10 €

Det mångåriga samarbetet mellan militärmusiken och Sibelius-Akademin vid
Konstuniversitetet för än en gång studerande i blåsorkesterledning till Villmanstrand.
Konserten består av musik av finländska kompositörer och lyfter fram hur mångsidig musik
den musik är som ljuder över Finland. Eero Lehtimäki fungerar som utbildare för
kapellmästarstuderandena.

Plats

Lappeen Marian kirkko, 53100, Lappeenranta.