4 Gardets musikkår

Gardets musikkår

Gardets musikkår grundades i Hattula 1819 och är den äldsta fortfarande fungerande musikkåren i Finland. I dag är Försvarsmaktens representationsmusikkår en symfonisk blåsorkester bestående av 42 personer. Den ansvarar bland annat för musikprogram vid statsbesök och Självständighetsdagens festmottagning i presidentens slott. Gardets musikkår uppträder på olika håll i landet och representerar även Finland utomlands.

Chefskapellmästare

Musikmajor Pasi-Heikki Mikkola

Kapellmästare

Musikmajor Tomi Väisänen

Konserter

Tölö IV

Fritt inträde!
  • ons 09.10.2019
    kl 19.00
    Tempelplatsens kyrka

Pertti Pekkanen, dirigent
Jukka Myllys, barytonhorn

Gardets musikkår 200 år-festkonsert

Jubileumkonserten innehåller välkända militärmusikverk som är viktiga för finländarna, samt en inblick i scenerna i historiska händelser. Militärmusikens traditionsdagskonsert ger en blick för en mångsidig och mycket relevant historiet på området.
Gardets Musikkår uppträder med Akademiska Sångföreningen, Finlands äldsta alltjämt verksamma kör – grundad år 1838 av Fredrik Pacius i Helsingfors. Sedan 2008 leds kören av D.Mus. Kari Turunen.
I samband med Helsingforskoncerten är valet av årets Militärmusiker 2019.
Dirigent: Försvarsmaktens överkapellmästare, Musiköverstelöjtnant Jyrki Koskinen, Chefskapellmästare, musikmajor Pasi-Heikki Mikkola, tidigare dirigenten av Gardets musikkår Raine Ampuja och Elias Seppälä.