5 Flottans musikkår

Flottans musikkår

Flottans musikkår är marinens musikkår, som ansvarar för marinens musikprogram. Musikkåren verkar i utrymmen vid Åbo konservatorium där den också ger konserter i sin hemsal, Sigyn-salen. Förutom i Åbo uppträder musikkåren också runt om i Västra Finland.

Chefskapellmästare

Musikkommendörkapten Petri Junna

Kapellmästare

Musikkaptenlöjtnant Jarkko Aaltonen

Konserter

Björneborgarnas konsert

Fritt inträde!
  • tors 13.07.2017
    kl. 18
    Thomasparken, 20500 Åbo

Flottans musikkår
Petri Junna, kapellmästare
Jarkko Aaltonen, kapellmästare

Föreningen Porin prikaatin kilta ry arrangerar en traditionsenlig parkkonsert i Thomasparken tillsammans med Flottans musikkår.

Konserten räcker ungefär en timme.