5 Flottans musikkår

Flottans musikkår

Flottans musikkår är Marinens musikkår, som ansvarar för Marinens musikprogram. Musikkåren verkar i utrymmen vid Åbo konservatorium där den också ger konserter i sin hemsal, Sigynsalen. Förutom i Åbo uppträder musikkåren också runt om i Västra Finland.

Chefskapellmästare

Musikkommendörkapten Petri Junna

Kapellmästare

Musikkaptenlöjtnant Jarkko Aaltonen

Konserter

Björneborgarkonserten

Fritt inträde. väderreservation.
  • tors 19.07.2018
    Kl. 18
    Tomasparken, 20500 Åbo
Flottans musikkår Jarkko Aaltonen, kapellmästare
Flottans musikkår spelar de mest älskade marscherna under självständighetstiden. Porin prikaatin kilta ry ordnar den traditionella parkkonserten tillsammans med Flottans musikkår i Tomasparken. På plats finns också Turun sotilaskotiyhdistys, från vars bil man kan köpa kaffe och färska munkar. Konsertens längd är ca en timme utan paus.