5 Flottans musikkår

Flottans musikkår

Flottans musikkår är Marinens musikkår, som grundades år 1919 och har verkat i nuvarande utrymmen sedan år 2020. Flottans musikkåren finns vid den anrika Heikkiläkasernen i Åbo. Musikkårens konserter ges på Åbo, men även runt om i Egentliga Finland, Satakunda och Österbotten. Utöver en mångsidig konsertverksamhet gör musikkåren även uppträdanden på Marinens ceremonier och festliga evenemang.

Chefskapellmästare

Musikkommendörkapten Petri Junna

Kapellmästare

Musikaptenlöjtnant Tero Haikala

Konserter

INSTÄLLD! NYA VINDAR, Nystad

Biljetter 20 € / 15€ / 10 €

Flottans musikkår
Petri Junna, kapellmästare
Tero Haikala, kapellmästare
Tuulia Ylönen, klarinett

INSTÄLLD

Som solist strålar Tuulia Ylönen som är stämledare för klarinett vid Finlands Nationaloperas orkester och konstnärlig chef för Crusell Music Festival. Hon tolkar en klarinettkonsert av den engelske kompositören Martin Ellerby.
Konserten inleds med verket Avaus av den internationellt kände skaparen av spelmusik och arrangören Jonne Valtonen. Ett nytt verk av Minna Leinonen uruppförs. Cathedrals av Kathryn Salfelder sveper med åhörarna genom de stora katedralernas salar och den gamla kyrkomusikens stämningar, kryddade med originella och exotiska toner.
Konserten i Nystad ingår i De nationella blåsdagarna.

INSÄLLD! NYA VINDAR, Åbo

Biljetter 20 / 15 / 10 €

Flottans musikkår
Petri Junna, kapellmästare
Tero Haikala, kapellmästare
Tuulia Ylönen, klarinett

INSTÄLLD

Som solist strålar Tuulia Ylönen som är stämledare för klarinett vid Finlands Nationaloperas orkester och konstnärlig chef för Crusell Music Festival. Hon tolkar en klarinettkonsert av den engelske kompositören Martin Ellerby.
Konserten inleds med verket Avaus av den internationellt kände skaparen av spelmusik och arrangören Jonne Valtonen. Ett nytt verk av Minna Leinonen uruppförs. Cathedrals av Kathryn Salfelder sveper med åhörarna genom de stora katedralernas salar och den gamla kyrkomusikens stämningar, kryddade med originella och exotiska toner.