2 Försvarsmaktens överkapellmästare hälsning

Bra gjort!

När Finland nu fyller 100 år är det på sin plats att blåsa en fanfar för alla finländare, för var och en av oss! Tillsammans bildar vi den här språkligt och kulturellt unika nationen, som enligt olika undersökningar är ytterst välmående och konkurrenskraftig.

Militärmusikens uppgift är att hålla vår kultur vid liv. Under jubileumsåret bjuder vi under en mängd evenemang och konserter på mångsidig militärmusik. Vår sommarturné på sexton orter är gratis och öppen för alla. Jämfört med tidigare års MILJazz-evenemang bjuder Försvarsmaktens sommarturné Finland 100 på mera övrigt program och på förevisningar av försvarsmaktens verksamhet. I och med kampanjen "Intti tutuksi" öppnar försvarsmakten nästa år sina portar för allmänheten på många orter runt om i landet.

Med anledning av jubileumsåret kommer en skiva med nya arrangemang av traditionell marschmusik, Pro Patria, att ges ut under våren. Flygvapnets musikkår firar i år 40-årsjubileum och kommer med anledning av detta att ge ut en skiva med finländsk Big Band-musik. Det lönar sig att gå och lyssna på den förnyade musikkårens konsertserie Aalto i Jyväskylä.

Information om kommande evenemang och konserter hitta du i konsertkalendern på vår webbplats och på musikkårernas Facebooksidor. Gilla våra sidor och anslut dig det glada gäng som följer våra musikkårer.

Vi jobbar tillsammans, till glädje för er!

Jyrki Koskinen Försvarsmaktens överkapellmästare, Musiköverstelöjtnant