2 Försvarsmaktens överkapellmästare hälsning

Huomio tarkatkaa!

Den historiska tidsperioden fortsätter i Finland, dvs. ett jubileumsår följs av ett annat. När vi nu håller på att avsluta firandet av Finlands 100-årsjubileum är förberedelserna för följande jubileumsår redan i full gång. Försvarsmaktens ärevördiga 100-årsjubileum firas på närmare 130 officiella evenemang, och jag vågar inte ens räkna de inofficiella. Jag tror dock att den nuvarande organisationen år 2018 återigen kommer att slå nytt rekord i antalet uppträdanden. Såsom det också konstateras i shoppingkanalen ”och det här är ännu inte allt”, eftersom vi 2019 firar den finska militärmusikens jubileum då Gardets musikkår fyller 200 år, Flottans musikkår 100 år och Lapplands militärmusikkår 50 år. För militärmusik innebär jubileumsåren otaliga uppträdanden och en hel del arbete i form av förberedelser, planering, övningar, arrangemang och komponering samt otroligt mycket samordning och organisering av olika ärenden. Det är lätt att vara efterklok, men denna cykel av jubileumsår kunde inte infalla vid en sämre tidpunkt med tanke på våra nedskurna resurser. Med sisu klarade sig Finland också i vinterkriget, även om det var modell Kajander som gällde då.

Våra kalendrar fylls av otaliga interna evenemang vid Försvarsmakten. Trots det kommer Försvarsmaktens jubileumsår också att erbjuda medborgarna en hel del. En höjdpunkt inom militärmusik blir onekligen Hamina Tattoo vid månadsskiftet juli–augusti. Enligt preliminära uppgifter kommer det internationella programmet på Tattoo att vara otroligt fint, och även alla inhemska militärmusikkårer uppträder där. Du tar lättast del av vårt mångsidiga utbud på www.konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi Du kan också följa en musikkår på Instagram eller Facebook. Innehållet i dessa sociala medier produceras av militärmusikkårernas medieteam, som valdes till Försvarsmakten kommunikationsorganisation 2017. Medan du väntar på evenemangen kan du besöka den nya nätbutiken för militärmusik. På http://sotilasmusiikki.swat.fi kan du beställa åt dig eller en försvarsintresserad vän Försvarsmaktens jubileumsinspelning Pro Patria eller Flygvapnets Big Bands CD.

Hälsningen i början är namnet på den historiska signalen som används i bland annat statliga ceremonier. Dagens militärmusik värnar om traditionerna men med blicken stadigt fäst på framtiden. Jag vill att även du ska delta i värnandet om den finländska kulturen och dess framgångsrika framtid tillsammans med oss.

Jyrki Koskinen Försvarsmaktens överkapellmästare, Musiköverstelöjtnant