2 Försvarsmaktens överkapellmästare hälsning

Ärade vänner av militärmusik!

Vi inom militärmusiken har råkat i en situation som vi inte tidigare har upplevt, vi har nämligen inte fått uppträda. Till och med under krigsåren fick militärmusikkårerna uppträda. Det rörde sig då främst om hjältebegravningar eller olika typer av sorgearbete eftersom till exempel dans var förbjuden.

Under de nu rådande exceptionella förhållandena har vi strävat efter att kompensera konsertbortfallet genom att publicera både nytt och lite äldre videomaterial på våra kanaler på sociala medier. Vi hoppas att det materialet har nått ut till Er och att Ni njutit av att lyssna till vår musik. I skrivande stund verkar det som om restriktionerna så småningom kommer att börja avvecklas. Jag hoppas att vi så långt som möjligt kommer att kunna genomföra höstens konserter enligt planerna, eller i alla fall inom ramen för de begränsningar som då gäller.

Tack för allt det stöd och den feedback som jag har fått under min verksamhetsperiod. Jag tror på den levande musikens emotionella kraft och jag önskar Er alla känslomättade upplevelser på militärmusikens konserter.

Jyrki Koskinen Försvarsmaktens överkapellmästare, Musiköverstelöjtnant